ورود به سایت
ثبت مشاور
اهمیت حلقه برای هر قناری
15 تیر 1396

اهمیت حلقه برای هر قناری

رشد و نمو : اگر مایل هستید تا پرندگان زینتی بهتری پرورش دهید و در هر دوره از تولید مثل پرندگان زینتی خود از جوجه های بهتری برخوردار شوید مسلما نیاز ...