ورود به سایت
ثبت مشاور
نقش نور دهی مناسب در تولید مثل قناری و برنامه مربوطه
10 تیر 1396

نقش نور دهی مناسب در تولید مثل قناری و

     رشد و نمو :  نور عامل مهم در باروري و توليد مثل قناری است .افزايش تدريجي مدت زمان نوردهي  نقش بسيار  حساس و موثري در ...