ورود به سایت
ثبت مشاور
تغذیه جوجه قناریهای تازه متولد شده و شرایط مراقبت از آنها
13 تیر 1396

تغذیه جوجه قناریهای تازه متولد شده و شرایط

  رشد و نمو : ساعات اولیه تولد جوجه های قناری بخصوص سه روز اول از دقایق حیاتی محسوب می شوند.   _ چون جوجه ها معمولا در روز چهاردهم از تخم ...